Malle S.

Malle S.

Tallinn64 y12 y experience6-12 € for an h

Oman Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud TEGEVUSLUBA, mis võimaldab pakkuda ametlikku lapsehoiuteenust. Lapsevanematel on võimalus saada HÜVITIST LAPSEHOIUTEENUSE KASUTAMISE EEST (samadel alustel nagu tegutsevad lastehoiud).

Kui teie laps lasteaias ei käi ning vanemahüvitise maksmine on lõppenud, on Tallinnas lapsehoiuteenuse igakuine hüvitis sel aastal 200,00 eurot.
Kasutades Tallinna linnalt saadavat lapsehoiuteenuse hüvitist on Teil omaosalus igakuiselt 100,00 eurot. Hoiuabi pakun selle eest lapse/laste kodus igakuiselt 4 korda kogumahus 16 tundi.

NB! Alates 1. septembrist 2021 kehtib LAPSEHOIUTEENUSE LISATOETUS lapsehoius käivatele lastele, kes on peres teiseks või enamaks lapseks, kes käib lasteaias või lapsehoius. Lisatoetuse suurus on 71,25 € ning see lisandub senisele toetusele. Sel juhul on Teil omaosalus igakuiselt ainult 28, 75 €.
https://www.tallinn.ee/Teenus-Lapsehoiutoetus

Tallinna Pedagoogilses Seminaris läbisin lapsehoidja koolituse aastal 2009 ning mulle omistati kutsetunnistus, mis vastas Lapsehoidja II kutsekvalifikatsiooni nõuetele.
2014. aastal läbisin Perekasvatuse Instituudis lapsehoidja täiendkoolituse mahus 160 tundi, sain kutsetunnistuse - Lapsehoidja, tase 4 kutsekvalifikatsioon.

Kutsetunnistus kehtib 5 aastat ning juunis 2019 väljastas ESTA (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon) mulle uue kutsetunnistuse. Eelnevalt läbisin erinevaid koolitusi mahus 120 tundi:
*Loov- ja rollimängud koolieelses eas
*Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas
*Väikelapse kõne areng
*Kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega
*Kunstiteraapia meetodid lasteaias ja koolis: töö emotsioonidega
*Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas
*Autistliku ning ATH lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine
*Kevadised meisterdused eelkooliealistele lastele
*Konverents "Pildist sõnani"

12 aasta jooksul olen läbinud neljal korral 16-tunnise esmaabikoolituse.

Kutselise lapsehoidjana olen töötanud 12 aastat. Olen hoidnud lapsi vanuses 1 kuu kuni 10 aastat nii ühe- kui mitmelapselistes peredes.

Pikemad töösuhted on alljärgnevad:
*Esimene töösuhe sai alguse aastal 2009, mil olin kaks ja pool aastat ühes peres lapsehoidjaks poisslapsele.
*Ühe aasta olen olnud lapsehoidjaks välismaises peres. Hoidmist alustades oli tüdruk 1,5-aastane.
*Rohkem kui aasta olin lapsehoidjaks peres, kus on kasvamas 10-aastane tüdruk (hoidmist alustasin kui laps oli 7-kuune). Käisin teda vajadusel ka hiljem hoidmas, hetkel pere ei ela Eestis.
*Ühe aasta töötasin kahel päeval nädalas lapsehoidjana 3-lapselises peres (hoidmist alustades olid lapsed vanuses 10 kuud, 2,5 aastat ja 4,5 aastat).
*Üheksa kuud hoidsin poisslast, alustades oli laps 2-aastane.
*Üheksa kuud hoidsin tüdrukut (hoidmist alustades oli lapse vanus 1 aasta 10 kuud). Algul hoidsin last kahel nädalapäeval, hiljem ühel päeval.
*Kümme kuud kahel päeval nädalas hoidsin poisslast. Hoidmist alustades oli lapse vanus 1 aasta 7 kuud.
*Rohkem kui aasta hoidsin tüdrukut, alustades oli laps 1,5-aastane.
*Kaks ja pool aastat olin lapsehoidjaks 3-lapselises peres (nüüdseks on lapsed vanuses 9, 6 ja 4).

Hetkel kehtivad töösuhted:
*Pikim töösuhe kestab 9. aastat. Hoidmist alustades olid tüdrukud vanuses 9 kuud ja 2 aastat.
Nüüdseks on üks õdedest 9-aastane ja teine 11-aastane. Üks laps käib 3. klassis ning teine 4. klassis. Minuga koos veedavad nad aega ühel päeval nädalas.
*2016. aasta suvest hoian praeguseks 8-aastaseks saanud 1. klassi poissi ning tema 4-aastast õde. Vanem õde käib juba 5. klassis.
*Eelmisest aastast hoian ühel nädalapäeval äsja 3-aastaseks saanud tüdrukut.

SOOVI KORRAL VÕIMALUS KONTAKTEERUDA EELNEVALT HOITUD LASTE VANEMATEGA.

Phone number: visible only to members

FacebookInstagram

11 recommends

Work

Time: agreed individually (can start immediately)

Pay: 6-12 € for an h

Au pair: not interested

Experience: 12 y

Baby sitting

 • Can work in own home

 • Can work with the disabled

 • Can work with pets

 • Can go outside with children

 • Can do shopping

 • Can cook

 • Can do the cleaning

 • Have a driving license

 • Have a car

 • Don't smoke

 

I would work with

 1. Babies, 0-1 years old

 2. Toddlers, 2-3 years old

 3. Preschoolers, 4-6 years old

 4. Gradeschoolers, 7-11 years old

 5. Teens, 12-18 years old

 

Up to 3 children

Education

Secondary

Institution: Tallinna Pedagoogiline Seminar

Specialty: lapsehoidja

Courses: nanny courses, first aid courses

Languages: Estonian, English, Russian