Mark

Mark S.

Tallinn19 a2 a kogemust15-25 € h

Olen avatud ja hea suhtlemisoskusega tudeng, kelle hobide hulka kuulub erinevate keelte omandamine. Kuna tunnen isiklikult suurt huvi keelte õppimise vastu, arvan, et olen võimeline teisi inimese sellel huvitaval teel abistama. Oma 1.5 aasta kogemusega olen suutnud eelmainitut ka tõestada. Minu emakeelteks on nii eesti kui ka vene keel, samuti inglise keel on C2 ja saksa keel B2 tasemel. Loomulikult ei tähenda antud keeletasemed minu puhul mitte mingil juhul edasise keelearengu puudumist. Täiendan pidevalt inglise keele sõnavara ja grammatikat, eelkõige puutudes kokku erinevate tekstidega, ning õpin intensiivselt saksa keelt, sest üheks minu lühiajaliseks eesmärgiks on omandada see vähemalt C1 tasemele. Lisaks hakkasin hiljuti avastama enda jaoks itaalia keelt.
Hetkel õpin Tallinna Tehnikaülikoolis inseneriks.

Telefoninumber: näidatakse ainult liitunud kasutajatele

1 soovitajat

Töö

Töö liik: kokkuleppel (saab kohe alustada)

Töötasu: 15-25 € h

Kogemus: 2 a

Koduõpetaja töö

Eesti keel: algharidus, põhiharidus, keskharidus, täiskasvanute õpe

Inglise keel: algharidus, põhiharidus, keskharidus, täiskasvanute õpe

Vene keel: algharidus

Saksa keel: algharidus, põhiharidus

Matemaatika: algharidus, põhiharidus, keskharidus

 

Vieta: veebipõhine, õpilase juures

Haridus

Keskharidus

Institutsioon: Tallinna Inglise Kolledž

Kursused: esmaabi kursused

Keeled: Saksa, Inglise, Eesti, Vene