E-postiaadress
SalasõnaUnustasid?
Eleri M.

Eleri M.

Tallinn0 a10 a kogemust

❄️ Eraõpetaja
❄️ Ema
❄️ Haldjas

Õpetan Teie lapsele vajadusel keelekümblusmeetodeid rakendades eesti keele grammatikat ja kirjandi kirjutamist. Tulen appi eesti keele riiklikuks eksamiks ja tasemetööks valmistumisel. Keelekümbluses pühendun vene kodukeelega algklassiõpilastele kõikide ainete kinnistamisel.

Kannan eraõpetajana südames imelisi kogemusi depressioonis või erivajadusega õpilastest usu kasvatamisel ja kooliasjadega jälle reele saamisel.

Veebitunni vormis õpetan lapsi igas maailma nurgas. Tulen võimalusel koju Tallinna piires. Minu juures saab õppida Mustamäel.

Senine õpetajaks olemise kogemus on toonud mind äratundmisele pühenduda individuaaltundides laste suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamisele.

Oma kooliajast mäletan end eesti keele suure austajana, kes töövihikuid ette tegi, aasta kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse juba suvel läbi luges, mõnuga luuletusi ja kirjatükke lõi ning loomulikult eesti keele õpetajat imetles. Küpsuskirjandi tulemuseks saadud 94 punkti tegi mind maailma kõige õnnelikumaks tüdrukuks.

Mulle meeldib lastega suhtlemine, nende sisemaailma märkamine ja peegeldamine, neisse juurdekasvuuskumuse juurutamine. Minu jaoks esmasel kohal on sotsiaal-emotsionaalsete oskuste kujundamine õpilastes juba eelkoolist alates, kuna praktikas olen näinud, millise lisandväärtuse see lapsele iseseisvaks õppijaks, tunnetajaks ja otsustajaks kasvamisel annab.

Soovin panna lapse õpitust osa võtma nii, et eksimine ja proovimine kujuneks loomulikuks õppimise osaks. Tahan alati olla särasilmne ja entusiastlik õpetaja, kes sisustab tunni loova empaatiaga - et eratundide tulemusena kool oleks koht, kuhu ei pea minema, vaid kuhu tahetakse minna, sest laps usub jälle oma võimetesse.

Õpetajatöös meeldib mulle otsida kõnetavaid raamatuid, eluliste küsimustega samastuvaid kirjutisi, filme, näidendeid. Õpilane soovib loetuga resoneeruda ja selle üle arutleda. Eesti keel ja kirjandus on tunnid, kus elu ainedidaktikaga kombineerides mõnusasti lahti võtta, raputada ja paika tagasi loksutada saab.

Põnevaks pean ka väljakutset läbi eesti keele ja kirjanduse aine elamise oskuse võlu ja valu õpetada. Olen valmis õpilast lummama temaga Koidula Pärnu lapsepõlvekodus üle aia vaadata proovides ja viibida Tartus hoovis, kus Jüri Üdi elu algusaastate pillerkaar muretult ringi silkas.

Kokkuvõte oskustest ja kogemustest:

• Majandusalane kõrgharidus ning Noored Kooli 2-aastane programm;

• 1. klassi laste õpetamise kogemus abiõpetajana;

• Noored Kooli programmi raames kaks aastat klassiõpetaja kogemust ühesuunalises keelekümbluses ning eesti keele ja kirjanduse õpetajana põhikooli väikeklassis.

• Oskused ennetada, märgata ja reageerida koolikiusamise olukordadele - läbitud on KiVa baaskoolitus, kooli KiVa meeskonda kuulumine;

• Vaimse tervise esmaabi andja- läbitud MTÜ Peaasjad koolitus, saadud eadmiste ja oskustel põhineb valmisolek pakkuda vaimse tervise probleemiga abivajajale esmast tuge ja infot.

•Aktiivne täiskasvanud õppija - keskkoolis õpilasesinduse liige;

•Harjumaa Aasta Õppija 2018 nominent.

Minu tunni rütmiks on 5-osaline tunnikava, milles sisalduvad teema, eesmärk, selgitus, juhendatud harjutamine, iseseisev harjutamine ning tagasiside ehk reflektsioon, kus püstitatud eesmärgiks pandud õpitulemused üle vaatame.

Kirjandit fookusesse võttes saate mind usaldada, kuna olen kunagi ise põhjalikult küpsuskirjandiks valmistunud ja koolis õpilasi kirjandeid kirjutama õpetanud. Suunan rõõmsa huviga teie lapse ennast loovalt ja grammatiliselt korrektselt väljendama.

Aitäh minusse uskumast ja loodan, et kohtume peagi juba lapsega tunnis!

Tänulikult head soovides
🙏

Telefoninumber: näidatakse ainult liitunud kasutajatele

FacebookInstagram

0 soovitajat

Töö

Aeg: kokkuleppel (saab kohe alustada)

Kogemus: 10 a

Koduõpetaja töö

Eesti: algharidus, põhiharidus, keskharidus, täiskasvanute õpe

Inglise keel: algharidus

Matemaatika: algharidus

 

Asukoht: veebipõhine, õpetaja juures, õpilase juures

Haridus

Kõrgharidus

Keeled: Eesti, Inglise