Reyle

Reyle K.

Tallinn36 a14 a kogemustalates 20 € h

Õppisin Tartu Ülikoolis eripedagoog/logopeedia erialal ning omandasin bakalaureusekraadi. Kooli kõrvalt käisin täiskohaga tööl Ida-Virumaal Mäetaguse lasteaias "Tõruke". Esimesel õppeaastal olin autismispektri häirega tüdrukule tugiisikuks ja andsin viimasel veerandil koolis ühele 1. klassi poisile ka parandusõpet. Suvel tegelesin ka koduõppega, kus õpilaseks oli 3. klassi lõpetanud tüdruk, kellel oli suuri raskusi koolis teistega sammu pidamisel.
Kui laps, kellele tugiisik olin, enam minu teeneid ei vajanud ja sai iseseisvalt juba hakkama, tegi lasteaia juhtkond mulle ettepaneku asuda rühmaõpetajana tööle. Lasteaias töötasin kokku 8 aastat. Mul on kogemusi peaaegu kõikide rühmade ja igas vanuses lastega (sõimest kuni koolieelseteni, viimases töötasin kokku 2 aastat; lisaks veel sobitus- ja tasandusrühm). 2015. aasta septembrist kuni 2016. aasta detsembrini töötasin Mäpealse Erakoolis - 1.- 2. klassi eesti keele ja loodusõpetuse õpetajana ning lisaks andsin ka eripedagoogina õpiabitunde.
2016. aasta sügisest alustasin õpinguid Tallinna Ülikooli magistrantuuris eripedagoog-nõustaja erialal, lõpetasin ülikooli 2019. aasta kevadel. Eraõpetajana olen tegutsenud 2015. aastast; 2018. aasta jaanuarist pakkun ka tugiisiku teenust.

Minu tugevusteks on see, et mulle meeldib lastega töötada, eriti meeldib seda teha üks ühele, siis on mul võimalik lapsele tööülesannet rahulikult ja talle sobiva meetodiga selgitada. Olen rahulik, kannatlik ja lapsega koostööd tehes, otsin talle kõige sobivama meetodi, millega ta on võimeline oskuseid/teadmiseid omandama. Teen oma tööd südamega. Esmakordselt lapsega kohtudes valmistan alati materjalid ette. Lisaks õppimisele püüan leida erinevaid harjutavaid õppemänge, mis teeksid lapsele õppimise meeldivamaks ja samas oleksid abistavaks raskuste ületamisel. Leian lapsega kiiresti kontakti. Tajun, millal laps on väsinud. Oskan last motiveerida, välja tuua tema tugevad küljed ja keskenduda nendele ning tegeleda nõrkade külgedega niimoodi, et laps ei tunne ebamugavust.

Sihtrühmaks on nii tava- kui ka erivajadusega lapsed/noored. Alates koolieelikutest kuni 4. klassi õpilasteni (kokkuleppel ka vanemate klasside õpilased).
Aitan lapsi osaoskuste ja/või õpioskuste kujundamisel, koduste tööde tegemisel ja kooliks ettevalmisel. Hetkel viin tunde läbi Rahvusraamarukogu (Tõnismägi 2) ruumides.

Tööperiood on augustist juunini (enamasti jaanipäevani). Õppeaasta vältel olevatel koolivaheaegadel ma ei tee, kuna laps vajab puhkust.

Täiendavat infot saab e-meili (reyle.kappinengmail.com) või telefoni () teel.

Päikest! :)

Telefoninumber: näidatakse ainult liitunud kasutajatele

FacebookInstagram

0 soovitajat

Töö

Töö liik: tunnipõhine (saab kohe alustada)

Töötasu: alates 20 € h

Kogemus: 14 a

Koduõpetaja töö

Eesti keel: algharidus, põhiharidus, keskharidus

Inglise keel: algharidus, põhiharidus

Matemaatika: algharidus

Bioloogia: algharidus, põhiharidus

Geograafia: algharidus, põhiharidus

Ajalugu: algharidus, põhiharidus, keskharidus

Haridus

Kõrgharidus

Eriala: Eripedagoog-nõustaja

Keeled: Inglise, Eesti