Email
ПарольЗабыли?
Eleri M.

Eleri M.

Mustamäe, Tallinn0 лет5 лет опыта

Õpetan Teie lapsele vajadusel keelekümblusmeetodeid rakendades eesti keele grammatikat ja kirjandi kirjutamist.

Tulen appi eesti keele riiklikuks eksamiks ja tasemetööks valmistumisel.

Keelekümbluses pühendun vene kodukeelega algklassiõpilastele kõikide ainete kinnistamisele.

Kannan eraõpetajana südames imelisi kogemusi depressioonis või erivajadusega õpilastes usu kasvatamisel ja kooliasjadega jälle reele saamisel.

Veebitunni vormis õpetan lapsi igas maailma nurgas. Tulen võimalusel koju Tallinna piires. Minu juures saab õppida Mustamäel.

Mulle meeldib lastega suhtlemine, nende sisemaailma märkamine ja peegeldamine, neisse juurdekasvuuskumuse juurutamine. Minu jaoks esmasel kohal on sotsiaal-emotsionaalsete oskuste kujundamine õpilastes juba eelkoolist alates, kuna praktikas olen näinud, millise lisandväärtuse see lapsele iseseisvaks õppijaks, tunnetajaks ja otsustajaks kasvamisel annab.

Soovin panna lapse õpitust osa võtma nii, et eksimine ja proovimine kujuneks loomulikuks õppimise osaks.

Olen motiveeriv ja rahulik õpetaja, kes sisustab tunni loova empaatiaga - et eratundide tulemusena kool oleks koht, kuhu ei pea minema, vaid kuhu tahetakse minna, sest laps usub jälle oma võimetesse.


Kokkuvõte oskustest ja kogemustest:

• Majandusalane kõrgharidus ning Noored Kooli 2-aastane programm;

• Neli aastat õpetajana koolis, millest Noored Kooli programmi raames kaks aastat klassiõpetaja kogemust ühesuunalises keelekümbluses ning eesti keele ja kirjanduse õpetajana põhikooli väikeklassis.

• Oskused ennetada, märgata ja reageerida koolikiusamise olukordadele - läbitud on KiVa baaskoolitus, kooli KiVa meeskonda kuulumine;

• Vaimse tervise esmaabi andja- läbitud MTÜ Peaasjad koolitus, saadud eadmiste ja oskustel põhineb valmisolek pakkuda vaimse tervise probleemiga abivajajale esmast tuge ja infot.


Minu tunni rütmiks on 5-osaline tunnikava, milles sisalduvad teema, eesmärk, selgitus, juhendatud harjutamine, iseseisev harjutamine ning tagasiside ehk reflektsioon, kus püstitatud eesmärgiks pandud õpitulemused üle vaatame.


Aitäh minusse uskumast ja loodan, et kohtume peagi juba lapsega tunnis!

Tänulikult head soovides

Телефон: показывается лишь зарегистрированным пользователям

FacebookInstagram

0 рекомендаций

Работа

Время: По договоренности

Опыт: 5 лет

Работа репетитором

Эстонский: Начальный уровень, Уровень ниже среднего, Уровень выше среднего, Взрослый уровень

Английский: Начальный уровень

Математика: Начальный уровень

 

Город: Онлайн, На территории репетитора, На территории ученика

Образование

Продолженное среднее