Email
ПарольЗабыли?
Johanna-Ly M.

Johanna-Ly M.

Tallinn23 лет5 лет опыта

Minu nimi on Johanna, oman 5-aastast töökogemust õpetajana, õpin Tallinna Ülikoolis eripedagoogika erialal ning töötan kolmandat aastat eraõpetajana.
Töökogemuse jooksul olen enim kokku puutunud just algklassilastega ning märganud, kuidas juba esimeses kooliastmes kerkivad üles väga suured probleemid õppeedukusega, sest kõik lapsed ei suuda sellise tempoga toime tulla nagu õppekava ette näeb. Olgu tegu siis nõrgema funktsionaalse lugemise oskusega, käe ja silma koostöö, tähtede tundmise või matemaatika väheste algteadmistega. Kuna kõik need oskused on väga olulised, et hakata ehitama sinna peale uusi teadmisi, siis on ülimalt tähtis, et laps saaks oma teadmistele alla tugeva põhja.
Liialt palju puutun kokku olukordadega, kus laps oskab väga ilmekalt lugeda, omab kõiki matemaatilisi algteadmisi, kuid satub suurtesse raskustesse loovate ülesannete puhul. Tihti kuuleme seepeale hinnanguid, et lapsel ei ole lihtsalt annet, kuid tegelikult on murekoht selles, et talle pole õpetatud tema loovust kasutama. Kuna loovus ning loogiline mõtlemine on väga paljude oluliste oskuste alustalaks, siis on see ka koht, mida ei tohiks kindlasti tähelepanuta jätta ning suhtuda sellesse kui kaasasündinud omadusse. Kõik oskused on arendatavad!
Just seepärast olen võtnud enda eesmärgiks aidata lapsi juba varakult ning lõin ettevõtte, kus neid eesmärke täita saaksin.
Kui siiani olin tunde viinud läbi ainult Tartus, siis nüüd seab Chingly oma sammud ka Tallinna poole ning ootab enda juurde kõiki lapsi - nii väikseid kui suuremaid, et muuta õppimine lõbusamaks, kinnistada vajalikke baasteadmisi ning pakkuda igale lapsele just tema järgi kohandatud õpet.
Rõhume oma tundides sellele, et õppimine ja tahe ongi viis andekaks saamiseni, aga seda ei pea lapsele peale sundima, vaid toetama teda selle tahte ise üles leidmisel. Just seetõttu toimuvad tunnid iga lapsega üks ühele ning on personaalselt tema huvide põhjal üles ehitatud. Kuna õppimise juures ongi olulisim just see, et laps oleks ise valmis neid teadmisi vastu võtma, siis toimuvad tunnid läbi mängu ja muude põnevate tegevuste. Eratunnid on lapse jaoks justkui põnevad huviringid. Lisaks paneme oma tundides väga suurt rõhku sellele, et lapsed õpiksid kõige muu kõrvalt ka ennast ise suunama: milline õppimise viis neile kõige paremini sobib, kuidas oma tunnetega toime tulla ja neist rääkida.
Igale õpilasele valmib ka Chingly päevik, mida oma tundides rakendame ning mis jääb lapsele abimeheks ka edaspidi.
Eratundide sisse kuuluvad ka soovitused ja vajadusel nõustamine vanematele, et ka kodus toimuks lapse arengut toetav õppimine edasi.
Kuna Tallinna tunde hakkab andma eripedagoog Inderlin ning tema suurt südant ja toetavat meelt kõigile siiski ei jagu, siis saavad tundidest osa esimesed 5 eelregistreerunut.

Kui sa tunned vanemana, et sooviksid oma last meie kätesse usaldada, siis võta meiega ühendust meili teel: infochingly.ee

Телефон: показывается лишь зарегистрированным пользователям

FacebookInstagram

0 рекомендаций

Работа

Время: По договоренности

Опыт: 5 лет

Работа репетитором

Эстонский: Начальный уровень, Уровень ниже среднего

Английский: Начальный уровень, Уровень ниже среднего

Математика: Начальный уровень, Уровень ниже среднего

Физика: Начальный уровень

Химия: Начальный уровень, Уровень ниже среднего

Биология: Начальный уровень, Уровень ниже среднего

География: Начальный уровень, Уровень ниже среднего

История: Начальный уровень, Уровень ниже среднего

Информатика: Начальный уровень, Уровень ниже среднего

 

Город: На территории репетитора

Образование

Продолженное среднее