E-postiaadress
SalasõnaUnustasid?

Kasutustingimused

Reeglid

 

PERE24 platvormi kasutustingimused

 

1. MÕISTED

 

1.1. Administratsioon. See koosneb PERE24 lehe haldamise eest vastutavatest isikutest. Administraator teostab PERE24 lehel halduskohustusi ja tegutseb kasutajate vahendajana. PERE24.EE administraator on Family Projects Oy, ettevõtte ID FI31324374, postiaadress Ristihaantie 1c44, Espoo, Soome. 

1.2. Anonüümne kasutaja. Isik, kes kasutab veebilehe haldusteenuseid ilma veebilehel registreerumata.

1.3. Isikuandmed. Mis tahes teave, mida saab kasutada isiku tuvastamiseks; samuti igasugune teave isiku kohta, kelle isik on juba tuvastatud.

1.4. Veebileht. Administratsiooni poolt hallatav www.pere24.ee veebileht.

1.5. Liikmetasu. Administratsiooni poolt kehtestatud fikseeritud tasu. Fikseeritud tasu maksvatel kasutajatel on võimalus kasutada PERE24 platvormi lisafunktsioone.

1.6. Privaatsuspoliitika. Veebilehel esitatud protseduur isikuandmete töötlemiseks, mille kasutaja esitab veebilehe kaudu administratsioonile. PERE24 platvormi kasutaja nõustub isikuandmete töötlemisega ja kinnitab, et kõik tema poolt esitatud isikuandmed ja teave ja tõesed ja korrektsed.

1.7. PERE24 platvorm. Administratsioonile kuuluv ja administratsiooni poolt hallatav ja hooldatav süsteem. Süsteem asub veebilehel, mille kaudu on kasutajatel võimalik leida abiline/teenusepakkuja (lapsehoidja, koduabiline, lemmikloomahoidja või koduõpetaja) või sobilik abilisetöö.

1.8. Reeglid. PERE24 platvormi kasutamise reeglid, mida reguleerivad PERE24 kasutustingimused, veebilehe kasutajate ja administratsiooni vahelised õigussuhted ning samuti kasutajate vahelised õigussuhted. Kasutaja, kes soovib administratsiooni pakutavaid teenuseid kasutada, peab reeglitega nõustuma.

1.9. Kasutaja. Vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes on veebilehel registreerunud eesmärgiga leida abiline või töö.

1.10. Kasutaja profiil. See on PERE24 platvormil registreerunud kasutaja kirje, mis koosneb kasutaja sisestatud isikuandmetest tema enda kohta.

 

2. PERE24 PLATVORMI TÖÖPÕHIMÕTTED

 

2.1. PERE24 platvormil aitab administratsioon kasutajatel koostööd teha. Kasutajatel on võimalik leida abiline, abilisel on võimalik leida töö. Administratsioon toimib kasutajatevahelise agendina.

2.2. Administratsioon veebilehe ja PERE24 platvormi omanikuna ei tegutse abilisena ja ei otsi abilisi. Ainult kasutajad vastutavad teabe sisestamise eest kuulutustele ning abiliseteenuste pakkumise eest.

2.3. Kasutajad mõistavad ja nõustuvad, et vaid nad ise vastutavad oma tegevusele kohaldatavate õigusaktide järgimise eest. PERE24 platvormi kasutajad mõistavad, et inimesi palgates ja teenuseid osutades võib neil tekkida kohustus omada teatud lubasid ja litsentse, mis võimaldavad neil järgida töösuhte formaalsusi ning täita muid Eesti Vabariigi õigusaktides ette nähtud seaduslike ja/või maksustamistoiminguid.

2.4. Veebilehel ja kuulutustes oleva teabe ja isikuandmed sisestavad kasutajad ise, mistõttu administratsioon ei vastuta selle teabe korrektsuse ja tegelikkusele vastavuse eest ega kasutajate tegudest tingitud kahjude või võimalike kahjude, kokkulepete ja lepingute eest, mis on sõlmitud veebilehel kuvatud teabe põhjal.

 

3. REGISTREERIMISPROTSESS JA VEEBILEHE KASUTUSTINGIMUSED

 

3.1. Anonüümne kasutaja saab vaadata kuulutusi ja kasutajate profiile. Kasutajate profiilidel oleva teabe nähtavus on anonüümsetele kasutajatele piiratud.

3.2. Isik, kes soovib kasutada PERE24 teenuseid täies ulatuses, peab registreeruma PERE24 veebilehel, kasutades ühte järgmistest viisidest:

3.2.1. täites veebilehel vastava registreerimisvormi;

3.2.2. logides sisse Facebooki profiiliga.

3.3. Kasutajal on õigus lisada kasutajaprofiili fotoks ainult iseenda fotot. Keelatud on lisada graafilisi pilte/tähti/numbreid (näiteks logod, käsitsi kirjutatud märkmed, telefoninumbrid, perekonnanimed, märksõnad) või graafiliste piltide/tähtede/numbritega kombineeritud või muul moel modifitseeritud fotosid. Profiilile fotosid üles laadides kinnitab kasutaja, et tal on antud fotode kasutamise õigus, mis ei riku kolmandate isikute õiguseid.

3.4. Registreeritud kasutajad saavad postitada kuulutusi ja lisada teavet oma kasutajaprofiilile. Samuti näevad nad rohkem teavet kui anonüümsed kasutajad ning neil on võimalik teiste kasutajatega privaatsõnumeid vahetada (nagu veebilehel määratletud). Lehe täielikku funktsionaalsust saavad kasutada fikseeritud süsteemi kohaselt liikmetasu maksvad kasutajad.

3.5. Registreerudes loob kasutaja endale personaalsed sisselogimisandmed (kasutajanimi ja salasõna) ja on kohustatud antud andmeid salajas hoidma ning neid kolmandatele isikutele mitte avaldama. Kasutaja nimel ebaseadusliku sisselogimise riski vähendamiseks PERE24 platvormil on soovitatav luua tugev ja raskesti ära arvatav salasõna (soovituslikult peaks salasõna koosnema vähemalt kaheksast sümbolist, sisaldama nii suur- kui väiketähti, numbreid ja kirjavahemärke ning vältima peaks lihtsasti ära arvatavaid sõnu (kasutaja eesnimi, perekonnanimi jne) ja/või numbreid (näiteks sünnipäeva) jne) ning salasõna peaks muutma vähemalt iga kuue kuu järel. Kasutaja vastutab enda loodud sisselogimisandmete tugevuse ja säilitamise ning muude võimalike tegevuste (andmete ülekanne, postitatud pakkumised, kasutaja kommentaarid jms) eest, mida kasutaja sisselogimisandmete abil veebilehele sisse logides tehakse. Kui PERE24 lehele logib kasutaja sisselogimisandmetega sisse kolmas isik, peab administratsioon seda isikut kasutajaks. Kui kasutaja on kaotanud oma sisselogimisandmed, siis peaks ta sellest kohe PERE24 administratsiooni teavitama kas e-posti teel või platvormile sisse logides sisselogimisandmeid muutma.

3.6. Kasutaja on kohustatud esitama registreerimisvormil korrektseid, tegelikkusele vastavaid ja üksikasjalikke andmeid. Kui registreerimisvormil esitatud isikuandmed on muutunud, siis peaks kasutaja neid viivitamatult uuendama. Administratsioon ei vastuta kasutaja või kolmandate isikute poolt sisestatud ebakorrektsete või ebatäpsete isikuandmete eest või muutmata või täiendamata jäänud isikuandmete eest.

3.7. Kasutajal on õigus registreerimisandmeid igal ajal muuta, täiendada või kustutada. Registreeringu kustutamisel kaotab kasutaja võimaluse PERE24 platvormi täies ulatuses kasutada. Kasutajal on võimalik kasutusvõimalused taastada vaid PERE24 lehel uuesti registreerudes.

3.8. Veebilehel registreerudes kinnitab kasutaja, et ta on vähemalt 18 aastat vana.

3.9. Kasutajatel, kes on ettemaksuna tasunud fikseeritud liikmetasu veebilehel välja toodud protseduuri järgides, on võimalik kasutada veebilehe kõige ulatuslikumaid võimalusi (ulatus on määratletud veebilehel). Liikmesus kehtib selle perioodi jooksul, mille eest on tasutud, välja arvatud juhul, kui liikmesus soovitakse vastavalt protseduuri reeglitele ennetähtaegselt lõpetada.

3.10. Liikmesust pikendatakse automaatselt perioodiks, mis kehtib pikendamise hetkel ja vastavad maksed debiteeritakse automaatselt kasutaja pangakontolt, välja arvatud juhul kui kasutaja teatab liikmesusest loobumisest või ei soovi enne liikmesuse lõppu seda pikendada.

3.11. Kasutaja võib liikmesusest igal ajal loobuda, kasutades ühte järgnevatest viisidest: i) kasutajakonto kaudu PERE24 veebilehel ii) teavitades administratsiooni aadressil [email protected] iii) kui kasutaja tegi oma liikmesuse eest makse Paypali kaudu - Paypali süsteemi kaudu. Kui kasutaja loobub liikmesusest, siis liikmetasu tagastamisele ei kuulu.

3.12. Administraatoril on õigus liikmesuse plaane ja liikmetasu muuta. Muudatused jõustuvad pärast seda, kui kasutajat on vastavatest muudatustest teavitatud.

 

4. KASUTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

4.1. PERE24 platvormi kasutaja peaks:

4.1.1. mitte saatma veebilehel toime illegaalseid tegevusi;

4.1.2. suhtlema teiste kasutajate ja administratsiooniga vastavalt universaalselt aktsepteeritud eetika ja moraali põhimõtetele;

4.1.3. edastama teistele kasutajatele ja administratsioonile ainult korrektset teavet ning pidevalt ajakohastama enda andmeid.

4.1.4. käituma õiglaselt, ilma kavatsuseta teist kasutajat ja/või korraldajat petta;

4.1.4. muutma oma sisselogimisandmeid juhul kui on tekkinud oht, et andmed võivad olla saanud teatavaks kolmandatele isikutele;

4.1.5. tagama, et teave ja foto kasutaja profiilil vastavad moraali ja eetika nõuetele ning ei riku kellegi autoriõiguseid ega tekita mingil muul moel ega mistahes põhjusel erimeelsusi;

4.1.6. tagama, et sisestatud teave i) vastab PERE24 platvormi kasutamise eesmärgile; ii) ei reklaami ühegi isikut ega toodet ilma administratsiooni eelneva nõusolekuta; iii) ei ohusta PERE24 platvormi toimimist ega selle andmebaasi (näiteks viirusega nakatunud programmid või dokumendid).

4.2. Administratsioonil on õigus piirata kasutaja võimalusi veebilehe kasutamiseks, sealhulgas eemaldada kasutaja täielikult veebilehelt ja teha muid toiminguid, mis on administratsiooni hinnangul vajalikud, sealhulgas kuid mitte ainult peatada administraatorina tegutseva isiku õigused ja kohustused, juhul kui administratsiooni tegevus või tegevusetus on vajalik veebilehe tingimusteta funktsioneerimiseks ja/või teiste kasutajate õiguste tagamiseks.

4.3. Administratsioonil on õigus peatada kasutaja registreering ja/või kustutada kasutaja veebilehelt ja/või blokeerida kasutaja järgnevatel juhtudel:

4.3.1. kasutaja on sisestanud või sisestab ebakorrektset, vale ja/või ebatäielikku teavet;

4.3.2. kasutaja käitumine teiste kasutajatega ei vasta universaalselt aktsepteeritud moraaliprintsiipidele;

4.3.3. kasutaja kasutab PERE24 platvormi teiste kasutajate ja/või administratsiooni tahtlikuks kahjustamiseks;

4.3.4. kasutaja rikub neid reegleid või kohaldatud seaduseid muul moel.

4.4. Administratsioon omab veebilehe, selle domeeni (PERE24) ja operatsioonisüsteemi intellektuaalseid õiguseid. Kasutajal on keelatud veebilehe sisu salvestada, kopeerida, liigutada, teisaldada, üle kanda ja avalikustada.

 

5. VASTUTUSE PIIRAMINE

 

5.1. Administratsioon ei saa ja ei pea vastutama kahju eest, mis on kasutajale tekkinud kolmanda isiku sisselogimisel PERE24 platvormile kasutaja sisselogimisandmeid kasutades.

5.2. Administratsioon ei vastuta veebilehel olevate kolmandate isikute kuulutuste, linkide ega küpsiste eest. Kasutaja peaks arvestama kolmandate isikute kasutuslepingute ja privaatsuspoliitikaga.

5.3. Interneti kui välise teguri eripärade tõttu ei saa administratsioon tagada veebilehele katkematut ligipääsu. Korraldaja võib piirata ligipääsu PERE24 platvormile täielikult või osaliselt ka juhul kui see on vajalik turvalisuse, serveri hooldustööde või muude objektiivselt oluliste põhjuste tõttu.

5.4. Administratsioonil on õigus muuta veebilehe sisu või funktsioone ilma kasutajaid eelnevalt hoiatamata. Administratsioonil on õigus teenuste pakkumist muuta või teenuste pakkumine lõpetada mis tahes põhjusel ja ilma eelneva hoiatuseta, sealhulgas õigus lõpetada teenuse pakkumine ükskõik millisele kasutajale või kolmandale isikule kas eelneva hoiatusega või ilma hoiatuseta ja vastutuseta kasutajate ees.

 

6. LÕPPSÄTTED

 

6.1. Administratsioonil on õigus reegleid ühepoolselt muuta ning kui reeglites peaks olema tehtud olulisi muudatusi, siis on administratsioonil õigus kasutajat nendest muudatustest teavitada kas veebilehe või kasutaja poolt sisestatud kontaktandmete kaudu. Reeglite muudatus jõustub viie tööpäeva pärast alates selle avalikustamisest veebilehel või kasutajate e-posti teel teavitamisest. Muudatus rakendub kõigile kasutajatele, kes ei väljendanud nimetatud ajaperioodi jooksul muudatuse suhtes mittenõusolekut.

6.2. Reeglid on koostatud Eesti Vabariigi seaduseid järgides.

6.3. Reeglite rakendamisel tekkivatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seaduseid.

6.4. Kõik reeglite elluviimisel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, siis lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtutes vastavalt õigusaktides kindlaksmääratud korrale.

6.5. Kõik küsimused võib saata e-posti teel aadressile [email protected]

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

1. PRIVAATSUSPOLIITIKA EESMÄRK

 

1.1. Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitatakse kasutajate õiguseid ning veebilehel isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja eesmärke.

1.2. Privaatsuspoliitika on koostatud ning veebilehele sisestatud isikuandmeid hallatakse vastavalt Eesti Vabariigi seaduste ja määrustega kindlaksmääratud nõuetele.

1.3. Oma isikuandmeid veebilehele sisestades nõustub kasutaja, et isikuandmeid hallatakse käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud korras.

 

2. MÕISTED

 

2.1. Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse erinevaid mõisteid. Alljärgnevalt on selgitatud mõistete sisu:

Isikuandmed ehk andmed on igasugune teave kasutaja kohta, kelle isik on tuvastatud või kelle isikut on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada (andmesubjekt).

Andmetöötlus on mis tahes toiming või toimingute jada (näiteks andmete kogumine, salvestamine, sorteerimine, süstematiseerimine, hoiustamine ja muud toimingud), mida teostatakse automaatseid või mitteautomaatseid tööriistu kasutades ning mille käigus töödeldakse isikuandmeid või osa isikuandmetest.

Isikuandmete töötleja on füüsiline ja juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Vastutav töötleja on Family Projects Oy (aadress: Ristihaantie 1c44, Espoo, Soome).

Vastutav töötleja haldab veebilehte ning selle aadress on www.pere24.ee

PERE24 platvorm. Süsteem, mida haldab ja administreerib vastutav töötleja. Süsteem asub veebilehel, mille abil on platvormi kasutajatel võimalik leida abilisi (lapsehoidja, koduabiline, lemmikloomahoidja, koduõpetaja või muu abiline) või sobilik töö abilisena.

Privaatsuspoliitika on käesolev privaatsususpoliitika, milles on sätestatud peamised reeglid vastutavale töötlejale, mis tulenevad andmete kogumisest, kogunemisest, haldamisest ja hoiustamisest ning mida rakendatakse veebilehe kasutajatele.

Määrus tähendab 2016/679 määrust, mis jõustus 25. mail 2018. aastal kogu Euroopa Liidus. Määrus käsitleb füüsiliste isikute isikuandmete kaitset isikuandmete haldamise kaudu ning selliste andmete vaba liikumist; määruse läbi loetakse direktiiv 95/46/EC õigustühiseks.

Kasutaja on füüsiline isik, kes külastas vastutava töötleja veebilehte ja registreerus sellel, sisestades enda isikuandmeid.

 

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

3.1. Veebilehel registreeruda sooviv isik peaks esitama (muudel juhtudel kasutaja saab esitada) vastutavale töötlejale järgnevad isikuandmed: i) nimi, perekonnanimi; ii) sünnikuupäev; iii) sugu; iv) e-postiaadress; v) telefoninumber; vi) teenuse pakkumise asukoht/töökoht; vii) foto; viii) andmed, mis saadakse Facebooki profiiliga ühendamisel. Lisaks töötleb andmete töötleja muid isikuandmeid. Vastavad andmed on kasutaja poolt sisestatud PERE24 platvormile kuulutuste postitamise teel või muul viisil.

3.2. Vastutaval töötlejal on õigus kasutada kasutajate ebaisikulisi andmeid andmeanalüüsi eesmärgil, kasutades mitmesuguseid statistilisi meetodeid, eesmärgiga viia läbi statistilist ja finantsanalüüsi, parandada teenuste kvaliteeti jne. Vastutaval töötlejal on õigus taolise ebaisikulise statistikaanalüüsi tulemusi avalikustada, kasutada seda turunduseks ja muudel eesmärkidel.

3.3. Vastutav töötleja saab veebilehel kasutada ka küpsised, mille abil uuritakse veebilehe kasutamise eripärasid, kasutajakäitumist või automaatselt koostatud külastusstatistikat.

3.4. Ühtlasi töötleb vastutav töötleja ostetud liikmesuse isikuandmeid ning PERE24 platvormil toimuvaid tegevusi.

 

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

 

4.1. Kasutajate poolt sisestatud isikuandmeid töödeldakse järgnevatel eesmärkidel:

4.1.1. Teenuste osutamine. Vastutav töötleja kogub kasutajate isikuandmeid ja kasutab neid PERE24 platvormil abiliste ja abiliste otsijate vahendamiseks.

4.1.2. Veebilehe täiustamine. Vastutav töötleja kogub andmeid kasutajate veebilehe kasutamisstatistika ja käitumise kohta, et hinnata veebilehe funktsionaalsust ning parandada teenustele ligipääsetavust ja suurendada kasutusmugavust.

4.1.3. Kontakteerumine. Vastutaval töötlejal on võimalik kasutajatega kontakteeruda ja vastata nende küsimustele.

4.1.4. Otseturundus. Kui kasutaja annab nõusoleku pakkumiste ja uudiste saamiseks, kasutab vastutav töötleja isikuandmeid pakkumiste ja teabe saatmiseks (näiteks üldised uudiskirjad, teave pakkumiste kohta, uudised, allahindlused, arvamuse küsimine pakutavate teenuste kohta) kasutajale. Kasutajal on õigus igal ajal pakkumiste saamisest loobuda ning ta saab oma nõusoleku igal ajal tühistada. Pakkumistest loobumine ei takista kasutajal PERE24 platvormi kasutamist.

4.1.5. Kasutaja tuvastamine. Kasutaja isikuandmeid kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ning veendumaks, et isik ei ole noorem kui 18 aastat.

 

5. ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE

 

5.1. Kasutaja kinnitab, et ta mõistab, et registreerimisel ja kuulutustesse sisestatud isikuandmed on teistele isikutele avalikult kättesaadavad.

5.2. Vastutav töötleja tagab, et kasutajate isikuandmeid ei müüda, kasutata ega edastata mingil muul viisil kolmandatele isikutele ilma seadusliku aluseta, samuti ei kasutata andmeid muul eesmärgil, kui need on kogutud. Vastutav töötleja edastab andmeid ainult käesolevat privaatsuspoliitikat ja Eesti Vabariigi seaduseid järgides.

5.3. Lisaks privaatsuspoliitikas välja toodud juhtudele võib vastutav töötleja kasutajate isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada ainult järgnevatel juhtudel:

5.3.1. Vastutava töötleja teenusepakkujatele, kes ei saa kasutaja andmeid teada (raamatupidamis- ja IT-teenuste pakkujad, juristid, kohtud, kohtutäiturid, võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtted, andmebaaside haldajad jt) nende osutatavate teenuste eripärade tõttu.

5.3.2. kui kasutaja annab andmete edastamiseks eraldi nõusoleku;

5.3.3. seadusega ette nähtud juhtudel ja kui on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas välja toodud eesmärkide saavutamine;

5.3.4. Andmete edastamine on kohustuslik, kui seda nõuavad õiguskaitseasutused vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses kindlaksmääratud korrale;

5.3.5. muudel juhtudel, milleks annab aluse Eesti Vabariigi seadusandlus.

 

6. KÜPSISTE KASUTAMINE

 

6.1. Vastutav töötleja võib veebilehel kasutada küpsiseid. Küpsised on unikaalse identifitseerimisnumbriga tekstifailid, mis salvestatakse veebilehelt kasutaja arvuti kõvakettale, et vastutav töötleja suudaks kasutaja arvutit eristada ning näha selle tegevust veebilehel.

6.2. Küpsiste abil kogub vastutav töötleja järgnevaid isikuandmeid: veebilehitseja tüüp, demograafilised andmed, IP aadress jne.

6.3. Vastutav töötleja kasutab veebilehe küpsistest saadud andmeid kasutajate identifitseerimiseks, veebilehe külastusstatistika ja kasutajakäitumise analüüsimiseks ning veebilehe kvaliteedi parendamiseks.

6.4. Kasutaja saab küpsiste kasutusseadeid muuta (kõik küpsised või osa neist kustutada/blokeerida) oma veebilehitseja seadeid muutes. Täpsem informatsioon küpsiste, nende kasutamise ja kasutamisest keeldumise kohta on leitav veebilehtedelt http://AllAboutCookies.org ja http://google.com/privacy_ads.html.

 

7. ANDMETE HOIUSTAMISE TINGIMUSED

 

7.1. Vastutav töötleja hoiustab kasutaja isikuandmeid ajaperioodi jooksul, mis on ette nähtud Eesti Vabariigi seadustega ja muude kehtivate seadustega ning käesoleva privaatsuspoliitikaga, kuid mitte kauem kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas välja toodud andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks.

7.2. Vastutav töötleja töötleb kasutaja andmeid seni, kuni kasutajal on olemas eksisteeriv profiil PERE24 platvormil. Kui kasutaja kustutab oma profiili PERE24 platvormil, siis salvestab vastutav töötleja kasutaja isikuandmeid ühe kuu jooksul alates kasutaja profiili kustutamisest. Tasulise liikmesuse andmeid hoiustatakse viis aastat, kuni liikmesus aegub. Mõningatel juhtudel võib isikuandmeid ka kauem säilitada, näiteks kui see on vajalik tekkinud vaidluste lahendamiseks või muudel juhtudel.

7.3. Vastutav töötleja ei hoiusta ebaolulisi ja aegunud isikuandmeid ning kui kasutaja oma kontol andmeid uuendab, siis asendatakse vana teave uue teabega. Ajaloolist teavet säilitatakse, kui see on vajalik seadusandliku menetluse jaoks või vastutavale töötlejale oma tegevuse läbiviimiseks, mitte kauem kui selleks vajalik.

 

8. KASUTAJATE ÕIGUSED

 

8.1. Veebilehte kasutades on kasutajatel õigus:

8.1.1. teada, milliseid isikuandmeid kasutatakse ja mis põhjusel;

8.1.2. tutvuda oma isikuandmetega;

8.1.3. nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on ebatäpsed või asjakohatud.

8.1.4. nõuda isikuandmete kustutamist (õigus olla unustatud);

8.1.5. nõuda vastutavalt töötlejalt kasutaja isikuandmete kasutamise piiramist;

8.1.6. nõuda andmete edastamist teisele vastutavale töötlejale (õigus edastamisele).

8.2. Kasutajal on õigus esitada kõik privaatsuspoliitikaga seotud päringud vastutavale töötlejale kirjalikult, kasutades käesoleva privaatsuspoliitika lõpus välja toodud kontaktandmeid.

8.3. Kasutaja peaks esitama oma isikut tõendava dokumendi või tuvastama end elektrooniliste sidevahendite abil, mille kasutamine on päringut tehes lubatud.

8.4. Vastutav töötleja vastab kasutaja päringule ja teeb päringus nimetatud toimingud või keeldub nende tegemisest, märkides keeldumise põhjuse mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates päringu saatmise päevast. Võttes arvesse päringute keerukust võib märgitud perioodi kaks kuud pikendada. Sellisel juhul teavitab vastutav töötleja kasutajat vastavast pikendusest ja esitab viivituse põhjused.

8.5. Kui kasutaja esitab taotluse oma isikuandmete kustutamiseks, siis on vastutaval töötlejal kohustus need kustutada, kui taotlus põhineb vähemalt ühel järgnevatest põhjustest:

8.5.1. Isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või muul viisil hallati;

8.5.2. Kasutaja võtab tagasi oma nõusoleku, mille alusel isikuandmeid töödeldakse ning puudub igasugune muu seaduslik alus kasutaja isikuandmete töötlemiseks;

8.5.3. Kasutaja ei nõustu andmete töötlemisega, kui vastutava töötleja õigustatud huvidel on alus ning vastutav töötleja ei osuta andmete edasiseks töötlemiseks paremaid õiguslikke põhjuseid;

8.5.4. Isikuandmeid töödeldi illegaalselt;

8.5.5. Isikuandmed tuleks kustutada vastavalt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud nõuetele.

8.6. Vastutav töötleja piirab kasutaja isikuandmete töötlemist järgmistel juhtudel:

8.6.1. kasutaja vaidlustab isikuandmete õigsuse; andmete töötlemine on piiratud ajaperioodi jooksul, mil vastutav töötleja kontrollib isikuandmete õigusust;

8.6.2. Isikuandmete töötlemine on illegaalne ning kasutaja keeldub isikuandmete kustutamisest, soovides selle asemel andmete kasutamist piirata;

8.6.3. Vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika neljandas peatükis nimetatud eesmärkideks, kuid kasutaja vajab andmeid oma seaduslike õiguste nõudmiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

8.6.4. Kasutaja vaidlustas vastutava töötleja õiguslikest huvidest lähtuva isikuandmete töötlemise; andmete töötlemine on piiratud kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja seaduslikud õigused on paremad kui kasutaja põhjused.

8.7. Kui kasutaja kasutab oma õigust andmete kustutamiseks või piiramiseks, siis võib PERE24 platvormile ligipääs olla võimatu või piiratud.

8.8. Kui kasutaja kasutab oma õigust andmeid üle kanda, siis võib ta nõuda vastutavalt töötlejalt oma isikuandmete saatmist otse teisele isikuandmete töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik.

8.9. Vastutaval töötlejal on õigus kasutaja taotlusi mitte rahuldada, välja arvatud taotlus keelduda otseturunduse pakkumistest ja pöördumisest lahendada erimeelsus kohtuvälise lahendusega, kui peab tagama: (i) vastutavale töötlejale ette nähtud õiguslike kohustuste täitmise; (ii) avaliku korra või kuritegude ennetamise; (iii) kasutajate või teiste isikute õiguste ja vabaduse kaitse; või (iv) muudel juhtudel, mis on sätestatud määruse artikli 23 alajaotuses 1.  Igal juhul peaks kasutaja päringu täitmisest keeldunud vastutav töötleja osutama keeldumise põhjustele.

8.10. Kui kasutaja märkab oma andmete illegaalset töötlemist või kui tekib vaidlus vastutava töötlejaga, on kasutajal õigus igal ajal pöörduda kohtuvälise lahenduse institutsiooni poole Eestis, kasutades selleks Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel https://www.aki.ee/ näidatud protseduuri.

 

9. MUUDATUSED PRIVAATSUSPOLIITIKAS

 

9.1. Vastutaval töötlejal on õigus uuendada ja muuta käesoleva privaatsuspoliitika sätteid.

9.2. Kui privaatsuspoliitikas on tehtud olulisi muudatusi, siis on vastutaval töötlejal õigus informeerida kastutajat vastavatest muudatustest kasutaja märgitud kontaktandmete ja/või veebilehe kaudu. Avaldatud privaatsuspoliitika muudatus jõustub viie tööpäeva möödudes alates selle avaldamisest veebilehel või kasutajatele e-posti teel saatmisest. Muudatus rakendub kõigile kasutajatele, kes ei väljendanud nimetatud ajaperioodi jooksul muudatuse suhtes mittenõusolekut.

 

10. KONTAKTANDMED

 

Kasutajatel on võimalus saata kõik käesoleva privaatsuspoliitikaga seotud küsimused järgnevale aadressile:

E-posti teel: [email protected]

 

Viimati uuendatud 18/12/2019