Kati

Kati M.

Tallinn41 a12-15 € h

Pakun kooliks ettevalmistavaid tunde koolieelikutele ja individuaaltunde algklasside õpilastele.

Kui teie laps vajab abi lugemises, kirjutamises ja matemaatikas, inglise keeles ja teistes ainetes, siis saan teile abiks olla.
Mõtestatud, järjepidev ja mitmekülgne õppetegevus tekitab lapses uudishimu ja õpihuvi, annab lapsele vajalikud teadmised ja oskused ning enesekindluse.

Oma tundides lähtun lapse individuaalsusest ning leian just temale sobiva õpimeetodi.

Olen Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi kolmanda kursuse tudeng. Olen ennast erialaselt täiendanud ka Zürichi Ülikoolis.


Tunnid toimuvad vastavalt kokkuleppele lapse kodus.

Telefoninumber: näidatakse ainult liitunud kasutajatele

0 soovitajat

Töö

Töö liik: tunnipõhine (saab kohe alustada)

Töötasu: 12-15 € h

Koduõpetaja töö

Eesti keel: algharidus

Inglise keel: algharidus

Matemaatika: algharidus

 

Vieta: õpilase juures

Haridus

Kõrgharidus

Keeled: Inglise, Eesti, Vene